Др Мирјана Антонијевић је родјена у Смедереву 1970.г.
Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1995.г, просечна оцена 8,87. Специјализацију из неурологије је завршила 2007. године на Клиници за неурологију КЦС, завршни испит положен одличном оценом. Ради као неуролог на Одсеку неуроангиологије на Клиници за васкуларну хирургију института.
Усавршавала се из области неуроангиологије, доплера крвних судова и транскранијалног доплера, електромионеурографије, савремене терапије акутног можданог удара, на ВМА, Специјалној болници за цереброваскуларне болести „ Свети Сава“ , КБЦ „Бежанијска Коса“, „Hopital Gui Chauiliac“ Монпеље.
Област ужег стручног интересовања неуроангилогија, електромионеурографија, терапија можданог удара, главобоље, терапија хроничног неуропатског бола, деменција.

Страни језик енглески.