Наташа Паунић рођена је 1992. године у Смедереву. Звање доктора медицине стекла је на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2018. године. Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду уписала је 2018.године, а специјализацију из имунологије уписала је 2020.године. Ради као специјализант имунологије у лабораторији Института. Члан је Српског лекарског друштва и Лекарске коморе Србије. Област ужег стручног интересовања су јој трансплантациона имунологија и клиничка кардиогенетика (урођени поремећаји ритма и урођене кардиомиопатије). Активно говори енглески, шпански и француски језик.