Никола Јоксић је рођен 1986. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2011. године. Специјалиста је анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења. Ради као анестезиолог на Клиници за Анестезију и Интензивно лечење Института. Члан је удружења анестезиолога и интензивиста Србије (UAIS) и удружења интердисциплинарне естетске и антиејџинг медицине
Србије (SESIAM) . Област ужег стручног инетерсовања су му анестезија у кардиохирургији, хемодијализа и анестезија у
интервентним кардиоваскуларним процедурама. Активно говори енглески језик.