Оливера Цекић је рођена 1976.године у Лесковцу.
Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултет Универзитета у Нишу, са одбрањеним дипломским радом 27.11.2002.годин. Започет волонтерски рад у ИКВБ“Дедиње““ 2004.год. на месту клиничког лекара. Специјализација из анестезиологије са реаниматологијом започета 2008.године. Звање специјалисте анестезиологије са реаниматологијом стечено 28. јуна 2012.године. Цлан Удрузења Анестезиолога Србије,завршен курс ФЕЕа организације. Уписане САС студије,2013.године. Усавршавање у оквиру Института на пољима трансторакалног и трансезофагеалног прегледа срца. Учествовање у бројним истразивачким радовима, посебна интересовања у примени мониторинга у кардиоваскуларној анестезији. Уписане субспецијалистицке студије из Кардиоваскуларне анестезиологије новембра 2020.године. Говори енглески језик и служи француским језиком.