Ружица Јурчевић рођена у Београду 1967. године где је завршила основну и средњу школу са Вуковом дипломом. Медицински факултет Универзитета у Београду завршила је 1992. са просеком 9.32. Са оценама 10 одбранила је магистарску тезу из кардиологије и постала специјалиста интерне медицине 1998. Субспецијалистички испит из кардиологије је положила 2014. са оценом 10. Уписала је докторске студије из кардиологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2017. Ради као кардиолог на Клиници за кардиологију на Одељењу за електрофизиологију и електростимулацију као шеф електрофизиолошке амбуланте. Истраживач је срадник. Члан је Европског удружења кардиолога, Српског лекарског друштва, Радне групе за електрофизиологију и Радне групе за електростимулацију. Говори енглески језик.