Др Сандра Гајић је рођена 1972. године у Сарајеву. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду и на истом факултету је завршила специјализацију из Клиничке биохемије, 2013. године. Ради као специјалиста клиничке биохемије и начелник је Лабораторијске службе Института. Члан је Академије Европске
федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (ЕLMF), члан Српског друштва за клиничку лабораторијску медицину и науку (SCLM), члан Секције за клиничку биохемију Српског лекарског друштва, члан Друштва биохемичара Србије. Област посебног интересовања су срчани маркери. Уписла је ужу специјализацију из Молекуларно биолошке и имунохемијске дијагностике. Активно говори енглески језик.