Сања Живановић је рођена у Београду 1971 године. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1998 године. Након обављеног леларског стажа уписала је специјалистичке студије из Физикалне медицине и рехабилитације које је завршила 2008.године. Запослена је на Одељењу полуинтензивне неге на ИКВБ‚‚Дедиње‚‚од 2004.год. Укључена је у тимски рад на Одељењу преоперативне припреме,Кардио и Васкуларне хирургије и у Интензивној нези. Говори енглески језик.
ОБЛАСТ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА:
Рана рехабилитација након кардиоваскуларних интервенција.