Слађана Божовић Огаревић је рођена 1972. године у Косовској Митровици. Звање доктора медицине са просечном оценом 9,50, стекла је 1998.године. На Медицинском факултету Универзитета у Београду положила је специјалистички испит из интерне медицине 2006.године а субспецијалистички испит из кардиологије 2017.године. Докторске студије на смеру истраживања у кардиоваскуларној медицини уписала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2018.године ,положила испите са просечном оценом 10,тренутно у фази израде докторске дисертације. Ради у Сектору за научна истраживања. Пре тога радила на одељењу преоперативне припреме и одељењу електрофизиологије. Члан је Европског удружења кардиолога (ESC), Удружења кардиолога Србије (UKS), Српског лекарског друштва, Област ужег интересовања,неинвазивна електрофизиологија,срчана инсуфицијенција и кардиоваскуларна превенција. Активно говори енглески језик.