Снежана Димитријевић је рођена 1967. Године у Ваљеву. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету у Београду 1993. Године. Специјалиста је интерне медицине и магистар кардиологије. Ради као кардиолог на ИКВБ Дедиње, на одељењу за неинвазивну дијагностику у ултразвучном кабинету. Члан је удружења ЕЦХО Сербиа и Удружења кардиолога Србије. Област ужег стручног интересовања ехокардиографија срца. Говори руски, енглески и немачки језик.