Стефан Тимчић је рођен 1990. године у Врању. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 2016. године са просечном оценом 9,06. Тренутно је на специјализацији из интерне медицине. Ради као клинички лекар на Клиници за кардиологију при Одељењу инвазивне дијагностике. Активно говори енглески језик.