Стефан Вељковић је рођен 1991. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2017. године са просечном оценом 9,24. Студент је докторских студија – програм “Истраживања у кардиоваскуларној медицини“. Ради као клинички лекар на Клиници за кардиологију при Одељењу неинвазивне дијагностике. Активно говори енглески језик, средњи ниво руског језика.