Татјана Бабић Петковић рођена 1969. године у Београду. Звање доктора медицине стекла на Мединциском факултету Универзитета у Београду 1996. године.Специјалиста интерне медицине на субспецијализацији из кардиологије.Ради као кардиолог на Одељењу кардиологије Клинике за кардиологију Института. Члан је Удружења кардиолога Србије (УКС) И Европског удружења кардиолога (ЕСЦ). Област ужег интересовања коронарна болест и хипертензија. Говори енглески језик.