Докторка Татјана Рагуш је рођена 1973. године у Београду. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1999. године. Специјалистички испит из интерне медицине је положила 2006. године, а ужу специјализацију из кардиологије је завршила 2017. године. Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду из области истраживачке кардиоваскуларне медицине уписала је школске 2019./2020. године.
Ради као кардиолог на полуинтензивној нези клинике за кардиохирургију ИКВБ „Дедиње“. Члан је Лекарске коморе Србије, Кардиолошке секције Српског лекарског друштва, Европског удружења кардиолога и Удружења кардиолога Србије.
Област ужег сручног интересовања јој је постоперативно лечење пацијената након кардиохируршког лечења , дијагностика и лечење постоперативних компликација и ехокардиографија.
Активно говори енглески и француски језик.