Владимир Ковачевић је рођен 1981. године у Ужицу. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2008. године. Специјалиста је радиологије од 2017. Године. Ради као радиолог у служби за инвазивну и интервентну дијагностику и терапију.Стручна усавршавања: каротидни стентинг Хаифа 2011, ЕВАР Лисабон 2012, ЕВАР и ТЕВАР Галвеј и Истанбул 2019, периферна емболизација Љубљана 2019. Члан је европског интервентног кардиоваскуларног удружења (ЦИРСЕ), члан је Удружења радиолога Србије (УРС), и Друштва интервентних радиолога Србије (ДИРС). Област ужег стручног интересовања је интервентна васкуларна радиологија и кардиоваскуларни имиџинг. Активно говори енглески језик.