Владимир Михајловић рођен је 1989. године у Смедереву. Звање доктора медицине стекао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2014. године. Ради као доктор медицине на специјализацији из радиологије у Служби за инвазивну и интервентну кардиоваскуларну дијагностику и терапију. Усавршавао се на Heart and Vascular Center, Semmelweis University у Будимпешти, Мађарска. Области стручног интересовања су интервентна васкуларна радиологија и неинвазивна кардиоваскуларна дијагностика. Активно говори енглески језик.