Владимир Савић је рођен 1984. године у Скопљу. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2010 године. Специјалиста је анестезиологије, интензивне терапије и реаниматологије и докторанд на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Ради као анестезиолог на Клиници за анестезију и интензивно лечење Института.
Члан је Удужења анестезиолога и интензивиста Србија (UAIS) и придружени члан европског удружења анестезиолога (ESA). Област ужег стручног инетерсовања је кардиоваскуларна и торакална анетезија и регионална анестезија. Активно говори енглески језик.