Вук Андријашевић, рођен 1982. године у Београду. Звање доктора медицине сам на Медицинском факултету стекао 2012. године, а волонтерску специјализацију из кардиохирургије уписао сам 2014. године на Медицинском факултету у Београду. Учествовао сам у више научних радова који су објављени у еминентним домаћим и светским научним часописима из области савремене медицине. Похађао сам 22. Курс базичне ехокардиографије на ИКВБ “Дедиње“. Члан сам Хируршке секције СЛД, као и Удружења за медицину спорта Србије. Уже интересовање ми је трансплантациона (кардио)хирургија, тотална артеријска реваскуларизација, као и пластична (минимално инвазивна) реконструкција митралног залиска. Говорим енглески (напредни ниво) и немачки (средњи ниво) језик.