Рођен 1965. године у Петровцу на Млави. Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1992. године. Специјалиста је радиологије од 2000. године. Радиолог у служби за инвазивну и интервентну дијагностику и терапију. Члан је европског удружења за кардиоваскуларну и интервентну радиологију (CIRCE) и Друштва интервентних радиолога Србије (DIRS). Консултант сениор за инервентну кардио и ендоваскуларну медицину ( у области од 1995.) и кардиоваскуларну MDCT дијагностику ( у области од 2007.) .
Активно говори енглески и словеначки језик.