Зорана Ковачевић је рођена 1994. године у Београду. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2018. године. Ради као клинички лекар у Центру за хипертензију на Клиници за кардиологију Института. Тренутно је студент докторских студија, које је уписала 2019. године. Чланица је Удружења Центара за Хипертензију, Превенцију Инфаркта и Шлога – HISPA. Област ужег стручног инетерсовања је превентивна кардиологија. Активно говори енглески и немачки језик.