Година и место рођења: 1966, Пожаревац
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Специјалистичке студије струковне медицинске сестре МФУБ, 2011
Радно искуство
Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање:
– РRegional train-the-trainers course on radiation protection in diagnostic and interventional radiology.
International Atomic Energy Agency  (ИАЕА), within the framework of the IAEA Technical Cooperation Regional Project РЕР/9/132 ”Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection”. St. Petersburg, Russian Federation.

– Medtronic, “The Management of Acute Coronary Syndrome – Interactive Simulator”, Frankfurt, Germany.
Страни језици: Енглески