Година и место рођења: 1976, Београд
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Високо здравствена школа струковних студија, 2010, Београд
Радно искуство:
1998. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Усавршавање:
Нефрологија са хемодијализом, Војномедицинска академија, 2004
Нефрологија са хемодијализом, Беч и Братислава, 2009
Мастер студије на Академији за струковне студије у Београду, у току
Страни језици: енглески