Година и место рођења: 1977, Зајечар
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Виша медицинска школа Београд, 2003
Факултет за менаџмент у Зајечару – смер менаџмент у здравству
Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 2012
Радно искуство
Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање: /
Страни језици : /