Драгана Унић-Стојановић је рођена 1975. године у Трстенику. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2000 године. Специјалиста је анестезиологије са реаниматологијом и доктор медицинских наука. Ради као анестезиолог на Клиници за анестезију и интензивно лечење Института. Шеф Одсека васкуларних анестезија је била у периоду 2016-2020, а Управник Клинике за анестезију и интензивно лечење од 2020.г. и даље. Помоћник директора за медицинске послове је од 2019.г. и даље. Члан је европског удружења кардиоторакалних анестезиолога (ЕАЦТА), члан европског удружења анестезиолога и Српског удружења анестезиолога (УАИС). Област ужег стручног инетерсовања је терапија бола кардиохируршких болесника и механичка вентилација критично оболелих. Активно говори енглески језик.