Др Иван (Слободан) Илић је рођен 13.01.1974. године у Чачку. Медицински факултет завршио је 2000. године. Специјалиста је интерне медицине и субспецијалиста кардиологије, доктор медицинских наука и клинички асистент на предмету Интерна медицина. Ради као интервентни кардиолог на Клиници за кардиологију Института. Усавршавао се у “Texas Heart Institute” Хјустон, САД 2005. и “Herz- und Diabeteszentrum” Bad Oeynhausen Немачка, 2011.године. Рецензент је у часописима Catheterization & Cardiovascular Interventions, Journal of Interventional Cardiology, European Heart Journal Case reports. Члан је Српско лекарско друштво (2001), Удружење кардиолога Србије (2004), Европско удружење кардиолога (2004), Европски бифуркациони клуб (2015), Европска асоцијација за перкутану кардиоваскуларну медицине (2014). Говори енглески и шпански језик.