Година и место рођења: 1958, Бихаћ (Босна и Херцеговина)
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Средња медицинска школа у Бихаћу, 1977, Београд
Виша медицинска школа, 1990
Радно искуство
Клиника за неурохирургију ВМА, Београд
Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Страни језици : /