Др. Елена Стефановић је дипломирала и специјализирала патологију на Московској Медицинској Академији И.М. Сеченов.

Магистрирала је у Научном центру хирургије Академије медицинских наука Русије, Москва. Магистарски рад је из две специјалности –патологије и кардиохирургије. Назив студије – Утицај кардиоплегије на микроциркулацију срца и кардиомиоците у току радикалне корекције тетралогије Fallota (електронско-микроскопско истраживање).

Све дипломе су нострифициране на Медицинском факултету у Београду. Ради као кардиоваскуларни патолог на ИКВБ Дедиње.

Аутор више научних публикација, учесница научних конгреса и конференција. Чланица је Европске асоцијације кардио-васкуларних патолога (EACVP) и Удружења кардиолога Србије.

Област ужег стручног интересовања је ендотел у кардиоваскуларној патологији, хибернисани миокард, кардиомиопатија и миокардитис.