Драгица Декић рођена у Београду 1981 године. Завршила Медицински факултет Универзитета у Београду 2007 године са просечном оценом 9.42. Звање магистра наука стекла након завршетка специјалистичких академских студија у Београду 2016 године на тему: Утицај гојазности на ток и исход коронарне реваскуларизације – искуство терцијарног центра. Тренутно на докторским студијама из области кардиологије. На специјализацији из интерне медицине. Ради као клинички лекар на Клиниции за анестезију и интензивно лечење, интензивна нега. Члан Српског лекарског друштва и Европског удрушења кардиолога. Активно говори енглески језик.