Михајло Фаркић је рођен 1978. године у Лозници. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2005. године. Специјалиста је интерне медицине, супспецијалиста кардиологије и академски специјалиста клиничке кардиологије. Ради као интервентни кардиолог на Одељењу интервентне кардиологије Института. Усавршавао се у више европских центара. Члан је Удружења кардиолога Србије (UKS), Европског удружења кардиолога (ESC) и Европског удружења за перкутане коронарне интервенције (EAPCI). Области ужег стручног интересовања су комплексне перкутане коронарне интервенције (калцификоване лезије, интервенције на главном стаблу леве коронарне артерије, реканализације CTO, имиџинг) и структурне интервенције на срцу (затварање ASC, PFO, VSD, PVL и TAVI). Активно говори енглески и пољски језик.