Драган Топић је рођен 1976. године у Београду. Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2002 године. Специјалиста је интерне медицине и магистар медицинских наука. Ради као интервентни кардиолог у Центру за инвазивну дијагностику и терапију ИКВБД. Члан је европског удружења кардиолога (ESC), члан европског удружења за перкутане кардиоваскуларне интервенције(EAPCI). Област ужег стручног инетерсовања су перкутане коронарне интервенције, интраваскуларни имиџинг, структурне болести срца.