Др Драгана Динић је рођена 1970 године у Београду. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском Факултету у Београду, 1994 године. Општи стаж из медицине је обавила на Медицинском Факултету у Београду током 1995 године. На ИКВБ “Дедиње” је запослена од 1996 године. Специјалиста је интерне медицине, субспецијалсита кардиологије. Ради као кардиолог на Клиници за Кардиохирургију. Академско звање магистра науке из области кардиологија је стекла 2010 године а докторске студије из области кардиологије је уписала 2016 године на Медицнском Факултету у Београду. Члан је Удружења Кардиолога Србије, Европског Удружења Кардиолога и Европског Удружења Ехокардиографије. Област ужег стручног интересовања су ехокардиографија, валвуларне болести и антитромботична терапија.