Рођена 1968.г. у Сарајеву. Звање доктора медицине је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1992. г. Од 1993г. ради на клиници за васкуларну хирургију, у кабинету за неуроангиологију. Специјалиста интерне медицине од 1999.г. Субспецијалиста ангиологије од 2018.г. (Колор дуплекс ултрасонографска процена квалитета радијалне и улнарне артерије у преоперативној припреми за хируршку реваскуларизацију миокарда). Магистарски рад: Ултрасонографска композиција каротидног плака и симптоми церебралне исхемије је одбранила 2000.г.
2005. г. је промовисана у звање експерта из Неуроангиологије. Један је од оснивача и предавача у Школи за неинвазивну васкуларну дијагностику Института “Дедиње”. Предавач у Школи за ултразвучну дијагностику Специјалне болнице за цереброваскуларне болести “Свети Сава” у Београду. Учествовала у изради више научних радова и поглавља у уџбеницима из области васкуларне хирургије и ангиологије. Говори енглески језик.