Рођен у Београду 1961. Године. Завршио Медицинску Академију у Варшави, република Пољска, 1987. године. Обавезни општи једногодишњи стаж, специјализацију интерне медицине, субспецијализацију кардиологије, магистарске и + докторске студије из области медицинских наука похађао и завршио на Медицинском факултету Унверзитета у Београду. Као доктор медицине ради већ 34 године. Специјализирао интерну медицину на оделењу Ургентне Интерне медицине и Ургентне кардиологије, Ургентног Центра, Клиничког Центра Србије у Београду, где је провео укупно 5 година. Практично и теоретски је овладао свим врстама процедура у току кардиопулмоналне реанимације и збрињавања критично угрожених кардиолошких болесника. Укупно 27 година ради на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње као клинички и интервентни кардиолог, а прошао је сва радна места на којима ради кардиолог у овој установи укључујући лечење оперисаних кардиохируршких болесника на оделењу полуинтензивне и интензивне неге, дугорочно праћење и лечење болесника након кардиохируршких и перкутаних коронарних интервенција (PCI) са уградњом стента, вођење оделења кардиологије (начелник оделења кардиологије у периоду 2002-2012), ехокардиографија (око 10000 прегледа), амбулантно лечење. Двадесетпет година изводи инвазивне кардиолошке процедуре (коронарографије, укупно око 5000 процедура) а већ 17 година је самостални интервентни кардиолог са укупно око 2000 ПЦИ свих врста, од примарне PCI у акутном инфаркту миокарда, до најтежих елективних процедура: реканализације хроничних тоталних оклузија, сужења главног стабла леве коронарне артерије (left main), вишесудовних PCI, калцификованих, дугих, остијалних лезија, лезија на тортуозитетима и интервенција на бајпас графтовима. Инструктор-консултант за обуку лекара за инвазивну дијагностику и PCI у новоотвореним центрима у Ваљеву, Ужицу, Бања Луци и Бијељини, Република Српска. Већ 20 година члан је кардиохируршког конзилијума. Боравио на стручним усавршавањима и скуповима у Аустрији, Француској и САД. Аутор је 11 радова у еминентним међународним стручним часописима енглеског говорног подручја индексираних на Сци листи. Укупно 5 презентација оригиналних радова на европским и светским конгресима. Око 80 радова у домаћим часописима и домаћим стручним скуповима, аутор поглавља о антитромбоцитној терапији у најновијој књизи Кардиологија – Клинички Водич, издатој од стране UKS. Као потпредседник и председник Радне групе за тромбозу и периферну болест Удружења Кардиолога Србије, организатор је више стручних сесија са међународним учешћем еминентних стручњака из разних делова Европе из области антитромботичне терапије и проблема тромбозе и крварења у перкутаним коронарним интервенцијама и акутном коронарном синдрому. Титулу Примаријус добио је у децембру 2018., а звање Научног сарадника Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду, добио је јуна 2019.. У лето 2019., 3 месеца радио као Сениор Интервентни кардиолог у Mubark Hospital, Кувајт, у својству еминентног страног стручњака по позиву Министарства здравља Кувајта, код Професора Mohameda Zubeida, председника Удружења Кардиолога Кувајта. Више од 20 година приватне праксе као кардиолошки консултант (клинички преглед, ехо срца, холтер, ерго тест, консултативна мишљења за операцију или перкутану интервенцију, кардиолошка мишљења за некардиохируршке операције).

Поседује академски ниво знања енглеског, руског и пољског језика, као и основни ниво француског и немачког језика. Ожењен, има двоје деце.