Година и место рођења 1969, Краљево
Завршени факултет (назив, година, место) Медицински факултет Универзитета у Београду, 1994, Београд
Стручна, академска и научна звања Помоћнк директора за медицинске послове, Начелник одељења неинвазивне дијаностике срца, Професор Интерне медицине Медицинског факултета Универзитета у Београду, Ванредни члан Медицинске Академије Српског Лекарског Друштва
Усавршавање: University of Colorado Health Sciences Center , Денвер, Kолорадо 1996, 1997год., Department of internal medicine, RUSH University, Čikago, 2000. год. Салзбург, Аустрија, AAF, 2009 год.
Чланство у удружењима: FACC (Fellow of American College of Cardiology), FESC (Fellow of European Society of Cardiology), EACBI (European Association of Cardiovaskular Imaging), WG GUCH (Member of working group Grown Up Congenital Heart Disease)
Област ужег интересовања: 3 и 4 D ехокардиографија, стрес тест ехокардиографија, стечене и урођене валвуларне болести срца, комплексне урођене мане срца код одраслих, примена различитих модалитета ултразвука срца у интервентној кардиологији
Страни језици: енглески, франсцуки