Рођен је 1952. године у Остојићеву. Дипломирао је на Медицинском факултету у Новом Саду (1978). Радио је у Институту за трансфузиологију и хемобиологију ВМА (1980–2018; начелник од 2010). Начелник је Одељења за трансфузију ИКВБД (2018). Специјалиста је трансфузиологије (1983) и субспецијалиста хематологије (2007). Магистарски рад одбранио је 1984, а дисертацију 1997. Редовни професор и научни саветник је од 2005. Члан је Академије медицинских наука SLD (од 2002) и SANU (од 2015). Увео је оригиналне методе: 1) измену плазме са екстракорпоралном-имуноадсорпцијом; 2) селективну аферезу C-реактивног протеина; 3) мулти-модалну аферезу. Оснивач је Центра за трансплантацију матичних ћелија.