Драгана Лончар-Стојиљковић је рођена 1959. године у Нишу. Звање доктора медицине је стекла је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1985. године. Специјализацију из анестезиологије и реаниматологије као и звања магистра и доктора медицинских наука стекла је на Војномедицинској академији у Београду. За доцента ВМА изабрана је 2001. године, а за ванредног професора на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци 2020. године. Ради као анестезиолог на Клиници за анестезију и интензивно лечење ИКВБД. Усавршавала се у Оденсе Универзитетској клиници, Оденсе, Данска, Матер Деи болници Малта и у Винмек болници у Ха Лонгу у Вијетнаму. Члан је Европског удружења анестезиолога и интензивиста (ЕСАИЦ), члан Директоријума Европског удружења интензивиста (ЕСИЦИМ) и Српског удружења анестезиолога. Област ужег стручног интерсовања је терапија акутног и хроничног бола, сепса, фармакологија у анестезији, организација интензивне неге. Активно говори енглески и норвешки језик.