Уписати овде:
Година и место рођења: 1956, Ужице
Завршени факултет (назив, година, место): Медицински факултет, 1981, Београд
Стручна, академска и научна звања: специјалиста опште хирургије, субспецијалиста кардиохирургије, редовни профессор Медицинског факултета у Београду
Усавршавање (маx 3 најзначајнија): Tehas Heart Институте, Huston, Сад (1986/87), Медицинисцхе Hochshule Хановер, Немачка (1995, 1998), Институт кардиохиругије i трансплантологије, Кракоw, Пољска (2001)
Чланство у удружењима (маx 4): Српско лекарско друштво, Европско удружење кардиоторакалних хирурга, Европског удружења за кардиоваскуларну хирургију, Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије
Област ужег интересовања: хирургија аортног хомографта, артеријска реваскуларизација миокарда
Страни језици: енглески, пољски