Рођен 1955 године у Бабушници.
Медицински факултет Универзитета у Београду 1980. године
Саветник директора за едукацију.
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду до 2020.
Управник Клинике за анестезију и интензивно лечење Института 2001-2020.
Шеф Катедре анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапија 2015-2018, Шеф Катедре уже
специјализације Кардиоваскуларне и торакалне анестезије 2018-2020, Медицинског факултета у
Београду. Ванредни члан Медицинске академије Српског лекарског друштва.
Чланство у удружењима: Српско лекарско друштво, Америчко удружење кардиоторакалних
анестезиолога, Европско удружење кардиоторакалних анестезиолога.
Усавршавање из области кардио и торакалне анестезије, као и трансплантације срца и јетре и
интензивног лечња. Texas Heart Institute, Houston, USA (2005/2006/2007) Medizinische Hochschule
Hannover, 1996, Niguarda Maggiore 1995, Milan, Italy.
Област ужег интересовања: Кардио и васкуларна анестезиологија и интензивно лечење, лечење
срчане инсуфицијенције и савремени хемодинамски мониторинг.