Сања Вучинић рођена 1975. год. у Крагујевцу, специјалиста струковна медицинска сестра. Средњу медицинску школу завршила 1994. год. у Београду. Вишу медицинску школу смер медицинска сестра –техничар завршила 2007.год у Земуну/Београд. Високу здравствену школу струковних студија,завршила у Земуну/Београд 2010. год. Специјалистичке струковне студије смер специјалиста струковна мед.сестра завршила 2018.год. на Медицинском факултету универзитета у Београду. У Институту за кардиоваскуларне болести “Дедиње” почела да ради 1994. год. и даље. Од 2006.год.ради као ехо-техничар у ехокабинету института Дедиње. Члан је ехокардиографског удружења Србије