Саша Радојевић рођен је 1971. године у Београду. Звање струковног медицинског радиолога стекао је на Високој медицинској школи струковних студија у Београду. Посао радиолошког техничара обавља преко 28 година, у ангиолошкој сали, а одговорни техничар службе је од 2013. године. Члан је Удружења радиолошких техничара Србије и Удружења кардиоваскуларних сестара Србије. Служи се енглеским језиком