Година и место рођења: 1975, Београд
Завршена медицинска школа (назив, година, место): Високо здравствена школа струковних студија, 1997, Београд
Радно искуство: 1997. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Усавршавање:
Страни језици: енглески