Година и место рођења: 1966, Ниш
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Висока здравствена школа струковних студија у Земуну, **
Радно искуство
1984. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање:
Страни језици : енглески