Година и место рођења: 1962, Београд
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Средња медицинска школа “Вељко Дугошевић”, 1980, Београд
Виша медицинска школа Земун, 1992
Радно искуство
1982. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање:
– Сестрински едуцатор
– Школа кардиопулмоналне реанимације
– Школа за негу и праћење рана
– Школа комуникације
Страни језици : руски, француски