Вида Борисављевић
Година и место рођења: 1967, Плужине, Црна Гора
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Средња физиотерапеутска школа, 1985, Херцег Нови
Виша медицинска школа-смер физиотерапеута, 1998, Београд (Земун)
Висока здравствена школа струковних студија, 2010, Београд (Земун)
Факултет здравствених наука Универзитета “Апеирон”, 2015, Бања Лука и стекла звање дипломирани физиотерапеут.
Радно искуство:
Институт „Др. Симо Милошевић“, Игало, 7 година, 1995 и даље – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд.
Чланица је Друштва физиотерапеута Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Сарадник у настави Високе здравствене школе струковних студија у Београду – Земун, из области Физикална медицина и рехабилитација.
Страни језици : служи се немачким.