Година и место рођења: 1970, Земун
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Виша медицинска школа, Београд, 2008
Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 2012
Радно искуство:
1989. и даље – Институт за кардиоваскулане болести “Дедиње”
Усавршавање
Страни језици