Рођен 1978. године у Београду. Звање стручног медицинског лабораторијског технолога стекао је на Високој здравственој школи струковних студија у Београду. Више од 22 године ради као лабораторијски техничар. Председник је Удружења лабораторијских техничара и медицинских техничара Србије које је део Удружења здравствених радника Србије.
Говори руски и француски.