Година и место рођења: 1972, Београд
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Виша медицинска школа Земун, 1996, Београд
Радно искуство:
1996. година. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд
Усавршавање:
Страни језици: енглески