Година и место рођења: 1972, Београд
Завршена медицинска школа (назив, година, место):
Средња медицинска школа у Земуну, 1992, Београд
Виша медицинска школа Земун, 1995
Виша медицинска школа Земун, 2010
Радно искуство
1995. и даље – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд
Усавршавање:
– Школа кардиопулмоналне реанимације
– Школа одељења за интензивно лечење
– Школа комуникације
Страни језици : енглески