Општи подаци
Година и место рођења: 1972. године у Београду
Образовање
– Средња медицинска школа у Земуну, 1992, Београд
– Виша медицинска школа Земун, 1995. године
– Виша медицинска школа Земун, 2010. године

Стручно усавршавање
– Школа кардиопулмоналне реанимације
– Школа одељења за интензивно лечење
– Школа комуникације

Радно искуство
Од 1995. године  – Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд

Страни језици
Активно енглески језик