Континуирана медицинска едукација (КМЕ) за здравствене раднике и здравствене сараднике на Институту Дедиње организује се у циљу сталног унапређења стручних знања, како би се одржале и унапредиле вештине и компетенције у пружању здравствених услуга. Одељење за континуирану медицинску едукацију формирано је октобра 2009. године. Концепција и план едукације који је тада направљен мењао се годинама и допуњавао у складу са законским одредбама и потребама савремене медицине.

Циљ континуиране едукације је проширење знања и стицање практичних вештина и праћење трендова у процесу здравствене неге код кардиоваскуларних болесника.

У тиму за едукацију се налази 17 сестара. Поред главних сестара клиника ту су и одговорне сестре. Тим за едукацију сваког месеца одржава стручне састанке према плану и програму за текућу годину, а у складу са прописима Коморе здравствених радника и Здравственог савета Србије.

Едукација се на Институту реализује у три нивоа. Све сестре су прошле неки од нивоа у зависности од дужине радног стажа. Едукују се: сестре, техничари, приправници, волонтери који се припремају за полагање државног испита. Сестре које прођу први ниво, виши ниво едукације обављају даљим кружењем на Клиници. Од почетка 2017. године у оквиру екстерне едукације одржана су четири стручна састанка, акредитована су још четири стручна састанка као и два курса од Здравственог савета Србије.

У оквиру интерне едукације спроводи се план едукације медицинских сестара – техничара из интензивних нега и анестетичара.

Такође, у оквиру интерне едукације, постоји и годишњи план едукације за 2017. годину, чија реализација обухвата сва одељења и клинике.

Одржавају су и Школа кардиопулмонална реанимације, Школа ултразвука и Школа интензивне неге у оквиру интерне едукације.

Интерна и екстерна едукација на Институту је уско повезана тако да сви запослени техничари и сестре добијају комплетно стручно усавршавање у кардиоваскуларној области које им служи као одлична препорука.

10.03.2017. „Потенцијални проблеми (грешке) у спровођењу терапије“ – ВМС Драгица  Токоди

17.03.2017. „Неинвазивни хемодинамски мониторинг“ – др Милица Матић

24.03.2017.  „Рехабилитација болесника после кардиохируршких  интервенција“ – ВМТ Бранко Голубовић

07.04.2017.  „Мониторинг и здравствена нега болесника на механичкој вентилацији“ – ВМС Невена Симић

28.04.2017.  „Инвазивни хемодинамски мониторинг“ – др Никола Јоксић

12.05.2017.  „Препознавање ризика, превенција и лечење декубиталних улцерација“ – мед. сестра Мирјана Нешовић

19.05.2017.  „Гасне анализе, артеријске и венске крви – тумачење резултата“ – др Владимир Савић

23.06.2017. „Интубација – техника интубације, сет за интубацију, примена лекова“ – др Сања Ћирић

09.09.2017. “Механичка вентилација” – др Иван Миљковић, ВМС Јелена Вукашиновић, ВМС Емилија Стојичевић, ВФТ Раде Илић

29.09.2017. “Фармакотерапија у интензивној нези”  – др Јелена Лешановић

06.10.2017. “Биомаркери у дијагностици акутног коронарног синдрома” – СМЛТ Владан Јеринић

27.10.2017. “Фармакологија у интензивној нези ИИ део” – др Миља Танасић

04.11.2017. “Значај дијагностиковања анемија код кардиоваскуларних болесника” – Тим лабораторијске дијагностике

17.11.2017. “Ургента стања у кардиохирургији и акушерству” – ССС Снежана Медаковић

24.11.2017. “Бубрежна инсуфицијенција, процена, мониторинг и терапија” – др Александра Живковић и СМТ Горан Мошић

08.12.2017. “Значај примене протетског материјала у кардиоваскуларној хирургији” – Снежана Медаковић

22.12.2017. “Принципи трансфузије крви и деривата” – др Евгенија Стругаревић

Стручни састанци:

27.04.2018. “Значај Службе за трансфузију крви у преоперативном, интраоперативном и постоперативном праћењу болесника” – ВСС Драгица Самарџић

11.05.2018. “Значај физикалне терапије код ЦВИ након реваскуларизације миокарда” – ВФТ Лидија Бабовић

“Примена контрастних средстава у МСЦТ-у” – ВСТ Енис Османи

“Историјат сестринства ИКВБ Дедиње и поглед у будућност” – ССМС Снежана Борић

Интерна едукација:

01.06.2018. “Инвазивни мониторинг” – Никола Јоксић

Интерна едукација

18.01.2019. “Примена биомаркера сеспсе пресепсина у кардиоваскуларној хирургији” – Владан Јеринић

25.01.2019. “Здравствена нега и збрињавање пацијената у акутном коронарном синдрому” – Драгица Токади

01.02.2019. “Значај медицинске сестре у препознавању компликација акутног инфаркта миокарда” – Јулијана Ђурићић

22.02.2019. “Преоперативна припрема пацијената за кардиохируршке операције” – Зорица Нешковић

01.03.2019. “Делокруг рада физиотерапеута у преоперативној припреми пацијената за кардиохируршке операције” – Вида Борисављевић

15.03.2019. “Хируршка реваскуларизација миокарда у АКС” – Миодраг Миличић

22.03.2019. “Реконструкција усходне аорте и аортног корена” – др Слободан Мићовић

19.04.2019. “Хирургија митралне валвуле” – Петар Милачић

25.04.2019. “Хигијена руку” – Мирјана Нешовић и Мира Ранковић

03.05.2019. “ИАБП -здравствена нега и праћење пацијената” – Мира Ранковић

10.05.2019. “Каротидна болест и постоперативно праћење пацијената након операције каротидне артерије” – Слађана Бељић

17.05.2019. “Извештај са Европског конгреса кардиоваскуларних сестара, Милано 2019.” –Јелена Вукашиновић

24.05.2019. “Делокруг рада медицинске сестре у току извођења катетерске радиофреквентне аблације атријалне фибрилације” – Драгана Јанковић

31.05.2019. „Превенција компликација ив терапије и хемодинамског мониторинга” – Сандра Лазић

07.06.2019. “Извештај са светског конгреса срчане инсуфицијенције, Атина мај 2019.” – Зорица Васић

08.09.2019. “Болест проширених вена у трудноћи: дијагностичко-терапијски поступак” – Проф. др Ненад Илијевски

13.09.2019. “Извештај са сведског конгреса кардиологије” – Зорица Нешковић, Оливера Селаковић и Мира Ранковић

20.09.2019. “Хибридне процедуру у васкуларној хирургији” – Др Слободан Танасковић

27.09.2019. “Нега интраваскуларног приступа код пацијената на хемодијализи” – Милош Ристић

Екстерна едукација

XX стручна конференција лабораторијских технолога и техничара србије, Лесковац, 29.03-31.03.2019.

“Биомаркери инфламације и инфекција код пацијената након хирургије” – Мирјана Гајић

“Правилно узорковање матеwријала и могућност преаналитичке грешке” – Владан Јеринић

“ЦРП у инфламацији и инфекцији” – Итов Душан

“Значај одређиваја леукоцита, леукоцитарне формуле и седиментације у инфекцији” – Милинка Михајловић

“Значај одређивања прокалцитонина” – Наташа Милошевић

“Пресепсин-нови маркер инфламације” – Владан Јеринић

Хиспа симпозијум са међународним учешћем – синергија науке, природе и стила живота
Београд, 29.03.2019.

“ХИСПА и дигиталне технологије: прозор у квалитетну едукацију становништва и здравствених радника” – Александар Старчевић

“Хипертензија (повишен крвни притисак, тихи убица) – ХИСПА контрола” – Јелена Ђорђевић

“Одвикавање од пушења, црно бели свет-ХИСПА обавеза” – Далибор Аксић

“Исхрана, лична дијета-основа ХИСПА програма” – Невена Симић

Удружење здравствених радника и сарадника републике србије “ескулап” национални конгрес са међународним учешћем: о садашњости за будућност
Београд, 11.04-14.04.2019.

“Делокруг рада медицинске сестре у току извођења катетерске радиофреквентне аблације атријалне фибрилације” – Драгана Ивковић

“Превенција компликација интравенске терапије и хемодинамског мониторинга” – Сандра Лазић

“Преоперативна припрема пацијената за кардиохируршке операције” – Зорица Нешковић

“Стандардизоване процедуре код профилактичких мера асепсе у кардиоваскуларној хирургији” – Стана Цветић

“Каротидна болест и постоперативно праћење пацијената након операције каротидних артерија” – Слађана Бељић

“Делокруг рада медицинске сестре-техничара при пријему пацијената са сумњо на дисекцију аорте у јединици интензивног лечења” – Јелена Вукашиновић

“Интрааортна балон пумпа – здравствена нега и праћење пацијената” – Мира Ранковић

“Значај медицинске сестре-инструментарке код операције уградње пумпе за механичку потпору рада леве коморе срца (ЛВАД)” – Драгана Здравковић

“Подручије сестринске одговорности у оквиру третмана болесника са уграђеним левим вентрикуларним системом за подршку (ЛВАД)” – Невена Симић

“Стандардизоване сестринске интервенције при повезивању пацијената на ЕЦМО потпору” – Јасна Рацић

“Здравствена нега пацијената на механичкој потпори циркулације – ЕЦМО” – Александра Јагодић

“Делокруг рада медицинске сестре -инструментарке код операције по Бенталлу” – Александра Кончаревић

“Примена савремених облога у лечењу акутних и хроничних рана” – Мирјана Нешовић

“Лечење дубоке стерналне инфекције ВАЦ терапијом” – Бранка Петковић

МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕСИ:

02.04-04.04.2019. Милано, Конгрес кардиоваскуларних сестара

Пасивни слушаоци: Љиљана Пековић и Јелена Вукашиновић

25.05.-28.05.2019. Атина, Конгрес акутне срчане инсуфицијенције

Постер презентација, тема:

Активни учесници: Снежана Борић, Зорица Милентијевић, Зорица Нешковић и Невена Симић

Конгреси у републици србији

Национални конгрес здравствених радника србије “квалитет као обавеза”

Златибор, 22.05.-26.05.2019.

“Поглед у будућност сестара и техничара иквб “дедиње” – Далибор Аксић

“Одређивање капиларне глукозе” – Јелена Мратинковић

“Мокраћна киселина –продукт метаболизма корисна или не?” – Катица Губеринић

“Значај одређивања високо осетљивог –хигхт сенситивитy тропонина” – Мирјана Гајић

“Нови биомаркер сепсе –пресепсин” – Владан Јеринић

“Сестринске интервенције код пацијената са тампонадом срца” – Биљана Јеринић

“Рана рехабилитација болесника код кардиохируршке компликације – (медиастинитиса) – Савремени приступ” – Бранко Голубовић

“Подручије рада физиотерапеута у преоперативној припреми пацијената за кардиохируршке операције” – Вида Борисављевић

Едукација у иностранству

24.03-30.03.2019.

Никола Нинчић и Енис Османи

07.04.-13.04.2019.

Предраг Јовановић и Милош Јовановић

17.01.2020. “Руковање медицинским отпадом” – Мира Ранковић