Основни подаци Полазници/извештај
28. основни курс

септембар 2023.
Отворен за пријаву.
Контакт особа за информације
Милуновић Лидија
064 843 12 12

Програм

Цена курса: 2850 евра, у динарској против вредности по средњем курсу НБС на дан уплате на рачун
840-647667-37 

27. основни курс

фебруар 2023.
завршен 12 полазника

Програм   Полазници   Слика полазници 1    Слика полазници  2 

Завршни извештај

26. основни курс

септембар 2022.
завршен 12 полазника

Програм     Полазници   Слика полазници

Завршни извештај

25. основни курс

фебруар 2022.

завршен 12 полазника

Програм       Слика I група     Слика II група

Завршни извештај

24. основни курс

теоретски део
од 27. септембра – 01. октобра 2021.
завршило 12 полазника

Полазници    слика I група   слика II група

Завршни извештај

23. основни курс

теоретски део
од 30. новембра – 04. децембра 2020.
завршило 11 полазника

Полазници

Завршни извештај

22. основни курс

10. фебруар – 27. новембра 2020.
завршило 8 полазника (до 22.02.2021.)

Полазници (слика)

Завршни извештај

21. основни курс

23. септембар – 13. децембар 2019.
завршен 11 полазника

Полазници

Завршни извештај

20. основни курс

24. септембар – 14. децембар 2018.
завршен 13 полазника

Полазници   Полазници (слика)

Завршни извештај

19. основни курс

5. фебруар – 27. април 2018.
завршен 9 полазника

Полазници     Слика

Завршни извештај

18. основни курс

18. септембар – 8. децембар 2017.
завршен 11 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

17. основни курс

06. фебруар – 28. април 2017.

Полазници Слика 1 Слика 2

Завршни извештај

16. основни курс Полазници Слика 1  Слика 2

Завршни извештај

15. основни курс Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

14. основни курс Полазници   Слика 1 Слика 2

Завршни извештај

13. основни курс ( II група ) Полазници Слика 1   Слика 2 

Завршни извештај

13. основни курс ( I група ) Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

12. основни курс

23. септембар – 13. децембар 2013.

завршен 9 полазника

Полазници Слика 1 Слика 2

Завршни извештај

11. основни курс

04. фебруар – 29. април 2013.

завршен 9 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

10. основни курс

24. септембар – 14. децембар 2012.

завршен 15 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

9. основни курс

6.фебруар – 27. април 2012.

завршен 14 полазника

Полазници Слика 1

Завршни извештај

8. основни курс

26. септембар – 16. децембар 2011.
завршен 15 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

7. основни курс

27. септембар – 17. децембар 2010.
завршен 11 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

6. основни курс

01. март – 28. мај 2010.
завршен 11 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

5. основни курс

21. септембар – 18. децембар 2009.
завршен 11 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

4. основни курс

26. јануар – 24. април 2009.
завршен 11 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

3. основни курс

22. септембар – 19. децембар 2008.
завршен 12 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

2. основни курс

23. фебруар – 23. мај 2008.
завршен 12 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

1. основни курс

24. септембар – 24. децембар 2007.
завршен 13 полазника

Полазници Слика 1   Слика 2

Завршни извештај

Контакт

Телефон

  • 011 3601 671
  • 011 3601 670

Фаks
011 3601 714

Е-маил
[email protected]