Na Institutu za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”  od 29. do 30.10.2020. godine, održaće se Internacionalni kardiovaskularni  workshop ,,Dedinje 2020” ( INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR WORKSHOP DEDINJE 2020), ali ovog puta u virtuelnom formatu. Svoj rad tokom 2019. godine i svoje naučne i stručne rezultate Institut ovom radionicom stavlja na uvid najširoj medicinskoj javnosti, a pre svega onoj iz sfere kardiovaskularne medicine. Cilj virtuelnog skupa je i razmena iskustava i znanja koje će doprineti boljem i kvalitetnijem lečenju pacijenata u našoj zemlji, koja je i dalje među vodećima u svetu po broju obolelih od kardiovaskularnih bolesti. Svoj naučni doprinos rešavanju akutnih problema u toj oblasti medicine, ponudiće eminentni stručnjaci koji su učesnici ovog  digitalnog skupa.

-Ovaj workshop je planiran mnogo ranije i zamišljen je kao veliki međunarodni skup eminentnih svetskih stručnjaka. Nažalost, zbog pandemije CoVID -19, Institut ,,Dedinje” nije u mogućnosti da u Beogradu okupi veliki broj međunarodnih i domaćih predavača iz oblasti kardiovaskularne medicine, ali se nadamo da ćemo i na ovaj virtuelan način na svetskom nivou razmeniti saznanja, a rezultate rada Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” učiiti dostupnim svima. Očekujem da će to biti jedan od načina da se realizuju rezultati uspešnog rada našeg Instituta i srpske kardivaskularne medicine, kao i ukupna medicinska dostignuća u ovoj oblasti, poručuje prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta ,,Dedinje”.